9/17/15

BEFITTED & BERLIN

Przed wyjazdem do Berlina zostałam zaproszona do społeczności Befitted. To nowa strona poświęcona modzie, figurze, a przede wszystkim - nam. Misją tej strony jest podniesienie świadomości kobiet do noszenia odpowiednich do ich figury i rozmiaru ubrań. Każdy z nas jest inny i wyjątkowy tak jak strona, która jest nam poświęcona. Dodajemy tam swoją stylizację, oznaczamy co mamy na sobie, w jakim rozmiarze i tagujemy skąd pochodzą rzeczy, dzięki temu osoba przeglądająca stronę może kupić to co zaproponowaliśmy na zdjęciu i widzi jak dany rozmiar i fason leży na osobie z jej typem budowy. Jeśli ktoś się zdecyduje na zaproponowaną przez nas rzecz i ją kupi, dostajemy wtedy prowizję od sprzedaży, informacja o stanie naszego konta pojawia się w odpowiedniej rubryce. Chętne osoby serdecznie zapraszam do rejestracji oraz do skontaktowania się (contact@befitted.com) z Johnem i Manuelem i udzieleniu im kilku wskazówek.

Berlin już za mną, do tej pory jestem pełna podziwu gdzie te wszystkie monumentalne budowle się mieszczą. Muzea, katedra berlińska, nasze pierwsze Pumpkin Spiece Latte, wielkie zakupy i bolące nogi to tylko część z przeżytych atrakcji. Mieszkaliśmy w hotelu przy ulicy wypełnionej masą knajp, barów oraz butików. Nie wiedzieliśmy na co się zdecydować, gdzie wejść, czego spróbować. Nie wspomnę nawet o braku czasu na wszystko co mieliśmy w planach. Po powrocie z Paryża opowiem krótko o miejscach, które warto zobaczyć, a tymczasem dzielę się sesją z Berlina i po jego powrocie. Do zobaczenia :) 

Before my trip to Berlin I was invited to join the community of Befitted. This is a new site dedicated to fashion fit and most of all. The mission of this site is to raise awareness among women to wear appropriate to their figure and the size clothes. Everyone is different and unique as the site which is dedicated to us. We need to add an outfit on a page, write what kind of clothes we wear, tag the size and where the clothes come from so that the viewer has a chance to buy the same thing and see how this size fits on person with her/him type of figure. If someone decides to buy the piece which we suggested then we get a commission from sales, information about the state of our account appears in the appropriate box. Eager persons are cordially invited to register and also to write (contact@befitted.com) to John and Manuel with suggestions. As they like to say, Beffited is your site :)

Berlin is behind me, so far I am full of admiration where all these monumental buildings have a place for themselves. Museums, Berlin Cathedral, our first Pumpkin Spiece Latte, huge shopping and aching legs are only part of the experiences. Our hotel were located near thousands of pubs, bars and boutiques. We didn't know what to choose, were to go and what to try. I don't even mention about lack of time for everything what we had in our plans. After returning from Paris I will tell you about places which are worth to see, Meanwhile I show you my session from Berlin and after return.
See you next time :) 

Coat RESERVED | Sneakers CONVERSE | Sunglasses RAY BAN | Sweater C&A | Pants NEW YORKER | Bag ZARA

No comments:

Post a Comment